Args svorio netekimas rankšluosčio. tekstai.lt


Žodyno rengimo grupės vadovė doc. Aušrinė Armaitienė Žodyno kalbininkė terminologė prof.

numesti svorio stebuklas fx svorio metimas

Rūta Marcinkevičienė Žodyno rengimo grupės nariai: Audronė Lukšaitienė, doc. Petras Grecevičius, doc. Violeta Kalėdaitė, dr.

ar vaporubas padeda numesti svorio lieknėjimo moteris

Lietuvai integruojantis į Args svorio netekimas rankšluosčio ir pasaulio bendriją, turizmo terminijos proble- ma tampa vis aktualesnė. Kita vertus, plėtojantis turizmo pramonei ir daugėjant turizmo srities tyrimų Lietuvoje bei ryškėjant įvairių turizmo sričių skirtumams, vis sunkiau susikalbėti turizmo specialistams, dažnai vartojantiems užsienio šalyse girdėtas sąvokas, kurias lietuviai supranta kitaip.

args svorio netekimas rankšluosčio kriketas padeda numesti svorio

Daugelis terminų užsienio kalbo- mis tiesiog neturi lietuviškų atitikmenų. Žodyne pateikiama per pusantro lieknėjantis akių makiažas lietuviškų terminų su angliškais ati- tikmenimis. Pateikiamos svarbiausios tarptautinės oro transporto bendrovės, turizmo organizacijos, žurnalai turizmo tematika išversta į lietuvių kalbą, nes šie pavadinimai dažnai minimi literatūroje, internetinėse turizmo svetainėse; jie gali būti šaltiniai patiems įvairiausiems turizmo klausimams gvildentilietuviškos ir an- gliškos santrumpos.

Uploaded by

Pateikiamos pasaulio valstybių valiutos, jų kodai. Žodyno sudarytojų grupė tikisi, kad pradėtas lietuviškų turizmo terminų kūrimas ateityje bus tobulinamas ir sėkmingai plėtojamas.

args svorio netekimas rankšluosčio

Sudarant Žodyną remtasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, tarptau- tiniais standartais, Europos Sąjungos direktyvomis, spausdintais ir elektroniniais turizmo terminų žodynais užsienio kalbomis, turizmo ir kitomis enciklopedijomis bei žodynų sudarymo norminiais dokumentais. Žodynas svarstytas Lietuvių kalbos komisijos Terminologijos bei Tarties ir kirčiavimo pakomisėse. Ačiū joms už naudingus patarimus, kurie padėjo gerinti Žodyną.

Žodyno rengimo darbo grupė dėkoja žmonėms, kurie prisidėjo prie jo rengimo — recenzentams, bendradarbiams, turizmo asociacijų vadovams ir nariams.

  • UDK
  • Riebalų deginimas mokslinis

Žodyno rengimo grupė Žodyno sandara Terminai žodyne surašyti pagal abėcėlę, duodamas atitikmuo anglų kalba, pateikta apibrėžtis. Pasitaiko, kad args svorio netekimas rankšluosčio anglišku terminu nurodomas absoliutusis sinonimas kita kalba.

Bakterijų kvorumo jutimas, reguliuojantis apjungiantis daug funkcijų įskaitant ir antrinių metabolitų gamybą Efektai, įjungiami AHL ir panašių laktonų signalų sistemų Taigi, aprašytoji AHL ir kitos panašios sistemos reguliuoja įjungia : 1. Vibrio fisheri fotobakterijų bioliuminescenciją.

Jei lietuviško termino kelios reikšmės turi skirtingus atitik- menis anglų kalba, lietuviškasis terminas nebekartojamas, bet angliški atitikmenys pateikiami po kiekvienos reikšmės numerio. Kartais termino kilmė pateikiama antraštinių terminų dalyje laužtiniuose skliaustuose, pavyzdžiui, posh [port out, args svorio netekimas rankšluosčio home].

Po lietuviško antraštinio termino rašomi angliški jo pavadinimai, po to — visi rūšiniai terminai, išskyrus tuos atvejus, kai jie eina tuoj po pagrindinio.

kaip prarasti riebalus nuo moobs

Taupumo sumeti- mais kai kurie bendrieji terminai pateikiami be pagrindinio žodžio. Kad nereikėtų dažnai kartoti tos pačios informacijos, vartojamos nuorodos.

args svorio netekimas rankšluosčio

Santrumpos amer.