Šarvojimo Salės


Akmekos šarvavimo sale. Randasi iš kart už „Lėbartu“ kapiniu


Lėbartu Aušros Vartu Dievo Motinos koplyčia. Randasi Lėbartu kapinėse


Klaipėdos Dievo Motinos globos ir Šventojo Mikalojaus cerkvė


Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia


Klaipėdos staciatikiu Visu Rusu Šventuju bažnyčia


Klaipėdos Avangelikų literonų bažnyčia


Šv. Bruno parapija